Dopunska predavanja/Instrukcije za studente

Dopunska predavanja/Instrukcije za studente

Dopunska predavanja/Instrukcije za studente

Studiranje može biti vrlo zahtjevno, pogotovo kada je u pitanju statistička analiza. Mnogim studentima je teško razumjeti gradivo na predavanjima ili položiti zadaće i ispite. Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko pruža poduku studentima na nastavi kako bi im pomogao s njihovim akademskim izazovima.
 
 

 

 
 
Ponuda Leonarda Miljka uključuje mentorstvo tijekom predavanja, tjedno ponavljanje gradiva te vježbe iz izračunavanja statistike i domaće zadaće iz statistike. To omogućuje studentima da izbjegnu nedostatke u razumijevanju i smanje stres tijekom učenja. Uz pomoć Leonarda Miljka studenti mogu lako položiti sljedeći ispit iz statistike i optimalno se pripremiti za svoj empirijski diplomski ili magistarski rad.
 
Leonardo Miljko nudi niz predmeta, uključujući obrazovanje, psihologiju, sociologiju, medicinu, biologiju, ekonomiju i prirodne znanosti. Tipične teme uključuju vizualizaciju podataka (npr. histogram, dijagram), određivanje lokacijskih metrika i parametara (npr. kvantil, raspršenost, standardna devijacija, empirijska varijanca, koeficijent korelacije), testiranje hipoteza/testiranje značajnosti (npr. nulta hipoteza, alternativna hipoteza, pravilo odlučivanja o vrijednosti , Djelomična korelacija, Razina značajnosti, Analiza snage, Power, t-test, Hi-kvadrat test dobrog prilagođavanja, Analiza varijance (ANOVA, MANOVA), Regresijska analiza, Faktorska analiza, SEM analiza, Histogramski prikaz, Izračun standardne devijacije , Čitanje 95% kvantila, npr. -Izračunavanje vrijednosti, IV estimator, funkcije gustoće i površine kao vjerojatnosti, provođenje testova hipoteza / test značajnosti, distribucija, slučajni eksperiment, vjerojatnost, normalna distribucija, aritmetička sredina, medijan, kovarijanca, histogram, QQ dijagram, test hipoteza, linearna regresija, korelacijska analiza, analiza varijance (ANOVA), multivarijatne metode, SPSS sintaksa, SEM.
 
Statističko savjetovanje i analiza podataka Leonardo Miljko pruža individualnu pažnju svakom studentu kako bi osigurao razumijevanje gradiva i postizanje svojih akademskih ciljeva. Ako ste student i trebate pomoć na satu statistike, obratite se Leonardu Miljku.
 
ključne riječi:
Statistika, podučavanje, podučavanje, analiza podataka, SPSS, AMOS, Excel, studije, sveučilište, empirijski rad, diplomski rad, magistarski rad, odgojne znanosti, psihologija, sociologija, medicina, biologija, ekonomija, prirodne znanosti, test hipoteza, test značajnosti, regresija, analiza varijance, multivarijatne metode, SEM analiza
 
meta tekst:
Uz naše profesionalno online podučavanje statistike za studente, možete uspješno savladati složene statističke izazove i optimalno se pripremiti za svoje ispite. Individualno, fleksibilno i uz pratnju stručnjaka - obratite se Statističkom savjetovanju i analizi podataka Leonardo Miljko sada!
 
"Korišten izvor: ChatGPT"
 
 
Wichtiger Hinweis: Der Originalinhalt ist auf Kroatisch. Die Übersetzung ins Deutsche und Englische erfolgte über einen Web-Übersetzer. Wir entschuldigen uns für die Fehler.
 

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen
  • Kontakt
  • DE
  • HR
  • EN
  • Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse

     

    Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse